Wielmed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Łagowie

Informacja o zasadach organizacji teleporad w Przychodni Wielmed.

Informacja o świadczeniodawcy i zakresie udzielanych świadczeń.

Informacja o nocnej i świątecznej opiece poz.

Informacja o godzinach i miejscach przyjęć oraz o osobach, które przyjmują pacjentów.

Informacja o miejscach i godzinach pracy podwykonawców, np. laboratoriów i gabinetów diagnostycznych.

Zasady zapisów na porady i wizyty, także domowe.

Informacje o trybie składania skarg i wniosków.

Karta Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta.

Szczegółowy zakres i warunki realizacji świadczonych usług medycznych określają:

Ustawa z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 2217

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poz. 736.

Zarządzenia Prezasa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie dotyczącym podstawowej opieki zdrowotnej,

Rozbudowa ośrodka zdrowia. Informacje o przetargu.