Klauzula informacyjna dla pacjentów przychodni.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wielmed Sp. z o.o., 26-025 Łagów ul. Kielecka 31,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wielmed.eu, tel. 41 2629244,
  3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  4. odbiorcami Pani / Pana danych osobowych bedą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz laboratoria i gabinety diagnostyczne i analityczne.
  5. Pani / Pana dane osobowe przechowywane bedą przez okres minimum 20 lat,
  6. posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.