Poprawa dostępu do usług medycznych w ramach projektu pn. „Rewitalizacją Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi 6 „Rozwój miast”. działanie 6.5 Rewitalizacją obszarów miejskich i wiejskich.

PRZETARG

2019.09.13 Ogłoszenie o zamówieniu. Pobierz plik ZIP

2019.09.30 Informacja zamawiającego

2019.10.16 Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakończono realizację wyżej wymienionego zadania. Zakres prac obejmował:

  1. Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach,
  2. Wykonanie zasilania energetycznego i sterującego dla ww systemu,
  3. Wykończenie i naprawa miejsc po pracach montażowych na ścianach i sufitach pomieszczeń,
  4. Okresowe serwisowanie zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji producenta.

Wartość wykonanego zadania: 110.252,19 zł brutto

Wartość kosztów kwalifikowanych: 50.000,00 zł,

Kwota dofinansowania z RPO: 36.775,00 zł.