Skargi i wnioski mogą być wnoszone osobiście lub pisemnie.

Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.

Pacjent ma prawo złożyć skargę lub wniosek do:

Bezpośredniego przełożonego gdy skarga dotyczy niewłaściwego postępowania pracownika przychodni;

Kierownika przychodni gdy skarga dotyczy niewłaściwego funkcjonowania przychodni;

Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce;

Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej – Świętokrzyska Izba Lekarska, 25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 52, e-mail: sekretariar@sil.apsnet.pl, tel. 413687567, 413621381;

Okręgowego rzecznika Odpowiedzialności zawodowej – Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych, 25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 32A, tel. 413002662, 413156187, e-mail: sipip@interia.pl;

Wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 413421382;

Biura Rzecznika Praw Pacjenta, 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46, bezpłatna infolinia 800 190 590;

Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;