UWAGA z powodu pandemii COVID-15 zasady zapisu na wizyty są inne. Każdą wizytę w przychodni należy poprzedzić telefonicznie.

Pacjent może się zapisać do lekarza osobiście, telefonicznie lub poprzez osoby trzecie.

Można zarejestrować się także poprzez e-rejestrację.

Rejestrujemy pacjentów na określoną godzinę, także na kolejne dni.

W przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia lekarz przyjmuje poza kolejnością.

Numery telefonów:

rejestracja, informacja: 41 3074026 telefon czynny w godzinach 8:00 – 18:00

pielęgniarka koordynująca: 41 3074202 telefon czynny w godzinach pracy pielęgniarki koordynującej.

koordynatorka przychodni: 41 2629244 telefon czynny w godzinach pracy koordynatorki.