Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Najbliższe placówki z nocną i świąteczną opieką zdrowotną:

Szpital Św. Leona Sp. o.o. w Opatowie, ul. Szpitalna 4, świadczenia realizuje podwykonawca Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, tel. 41 344-26-47, 41 344-65-03, 797-003-079, 15 868-20-01;

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, świadczenia realizuje NZOZ „Transmed” tel. 41 202-02-40;

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Leonarda 10, świadczenia realizuje podwykonawca Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, tel. 41 344-53-71;

Szpital Kielecki Św. Aleksandra, Kielce ul. Robotnicza 1, świadczenia realizuje podwykonawca High Clinic, tel. 41 267-15-00, 801-407-777;

Pełna lista placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla województwa świętokrzyskiego.