• świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie prowadzenia ciąży fizjologicznej,
  • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej w programie profilaktyki raka szyjki macicy,
  • świadczenia pielęgniarki szkolnej.

Współpracujemy z gabinetem pielęgniarek opieki długoterminowej.