Punkt pobrań

Punkt pobrań jest czynny

od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 10:00.

Analityka

KodNazwa badaniaCena
A01Badani ogólne moczu10 zł
A07Ilościowe oznaczanie białka w moczu
A15Ilościowe oznaczanie glukozy w moczu
A17Krew utajona w kale17 zł
A19Osad moczu
A21Pasożyty / jaja pasożytów w kale / owsiki10 zł
A23Badanie ogólne kału

Morfologia krwi i badania hematologiczne

C32Rozmaz krwi / Leukocyty – obraz odsetkowy
C55Morfologia 15 zł
C59OB / Odczyn opadania krwinek czerwonych8 zł

Serologia grup krwi

E05Odczyn Coombsa45 zł
E65Grupa krwi40 zł
E65Grupa krwi z kartą identyfikacyjną ( 2 oznaczenia )85 zł

Wirusologia

F19CMV IgG ilościowo / anty – Cytomegalovirus przeciwciała IgG45_zł
F23CMV IgM ilosciowo / anty – Cytomegalovirus przeciwciała IgM45 zł
F36Rotavirus Antygen / Kał, rota wirusy45 zł
F91HIV 1/2/0 / Wirus / przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen / Przeciwciała35 zł
V21Różyczka (Rubella virus) IgG ilościowo40 zł
V24Różyczka (Rubella virus) IgM ilościowo40 zł
V39Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen30 zł
V42Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs35 zł
V48Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) przeciwciała (anty-HCV)35 zł

Badania układu krzepnięcia

G11APTT / Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji10 zł
G21INR (PT) / Czas protrombinowy10 zł
G49D-Dmier35 zł
G53Fibrynogen15 zł

Chemia kliniczna

I09Albumina
I17ALAT / Aminotransferaza alaninowa (ALT)10_zł
I19ASPAT / Aminotransferaza asparaginianowa (AST)10 zł
I25Ilościowe oznaczanie amylazy w moczu / Amylaza
I27Amylaza trzustkowa / Alfa amylaza
I31Androstenion60 zł
I41Antygen CA 125 (CA125)40 zł
Test ROMA (Ca125+HE4+ROMA) Ocena ryzyka raka jajnika zgodnie z algorytmem ROMA140 zł
I43Antygen CA 15-3 (CA15-3)40 zł
I45Antygen CA 19-9 (CA19-9)40 zł
I53CEA / Antygen karcynoembrionalny40 zł
I57TPS / Antygenpolipeptydowy swoisty60 zł
I61PSA całkowity / Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity35 zł
I63PSA wolny / Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny40 zł
I77Białko całkowite10 zł
I79Proteinogram / Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny10 zł
I81CRP / Białko C-reaktywne15 zł
I87Bilirubina bezpośrednia
I89Bilirubina całkowita8 zł
I91Bilirubina pośrednia / wolna
I99Cholesterol całkowity9 zł
K01Cholesterol HDL9 zł
K03Cholesterol LDL9 zł
K21RF Czynnik reumatoidalny / Odczyn Waalera – Rosego15 zł
K25DHEA / Dehydropiandrosteron niezwiązany50 zł
K27DHEA SO4 / Siarczan dehydropiandrosteronu40 zł
K99Estradiol25 zł
L05Ferrytyna
L07AFP / alfaproteina35 zł
L11ALP / Fosfataza zasadowa10 zł
L15ACP / Fosfataza kwaśna całkowita
L17PAP / Fosfataza sterczowa15 zł
L23Fosfor nieorganiczny10 zł
L31GGTP / Gamma GT / Gamma glutymylotranspeptydaza10 zł
L43Glukoza z krwi żylnej8 zł
L43OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,1,2 h)21 zł
L46B HCG / beta HCG / gonadotropina kosmówkowa podtyp beta35 zł
L47HCG / gonadotroina kosmówkowa55 zł
L55Hemoglobina glikowana HbA1c25 zł
L62Homocysteina50 zł
L6317 OH progesteron / hormon adrenokortykotropowy / ACTH / kortyotropina60 zł
L65FSH / Hormon folikulotropowy25 zł
L67LH / Hormon luteinizujący25 zł
L69TSH / Hormon tyreotropowy25 zł
L89IgE całkowite35 zł
L97Insulina
M18CPK / CK / Kinaza kreatynowa15 zł
M31Kortyzol35 zł
M37Kreatynina10 zł
M45Kwas moczowy10 zł
M67Lipaza20 zł
M87Magnez10 zł
N13Mocznik10 zł
N30Parathormon35 zł
N45Potas10 zł
N55Progesteron25 zł
N59Prolaktyna25 zł
N66Anty CCP / Przeciwciała antycytrulinowe90 zł
N89Antykoagulant tocznia90 zł
O09P.ciała anty – TPO / Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej40 zł
O15TRAb / przeciwciała przeciw receptorowi hormonu tyreopowego / przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny85 zł
O18Anty TG / Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie40 zł
O35Sód10 zł
O41Testosteron35 zł
O43Stężenie transferyny
O49Triglicerydy TG9 zł
O51T3 / Trijodotyronina całkowita25 zł
O55FT 3 / Trijodotyronina wolna25 zł
O67T4 / Tyroksyna całkowita25 zł
O69FT 4 / Tyroksyna wolna25 zł
O75Wapń całkowity
O83Witamina B1235 zł
O87Witamina D340 zł
O93TIBC / Żelazo – całkowita zdolność wiązania
O95Żelazo10 zł

Bakteriologia

S21Borrelia burgdoferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG/ Borelioza IgG ilościowo45_zł
S23Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG – test potwierdzający / Borelioza IgG – metodą Western Blot150 zł
S25Borrelia burgdoferi (lyme) Przeciwciała igM (anty-B.burgdorferi IgM)45 zł
SChlamydia IgG55 zł
SChlamydia IgM55 zł
U12Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo)25 zł
U75ASO / Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała / Antystreptolizyna O)15 zł
U79VDRL / Treponema pallidum Przeciwciałą (anty- T.pallidum)
91.891Wymaz z gardła35 zł
91.831Wymaz z nosa35 zł

Mykologia

91.831Mocz posiew35_zł
91.831Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych / Kał, grzyby50 zł
91.381posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella30 zł

Parazytologia

X13Kał – G.lamblia35 zł
X43Toxoplazma IgG – ilościowo35 zł
X45Toxoplazma IgM – ilościowo35 zł

COVID

V98Test IgG przeciwciała SARS-CoV-2 gG90 zł
VSARS CoV – 2gG90 zł
VSARS CoV – 2gM90 zł