Położna POZ sprawuje opiekę położniczo – neonatologiczno – ginekologiczną.

  • edukację w zakresie planowania rodziny;
  • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową w kobiet w ciąży ( w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
  • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
  • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczna – ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
  • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;
  • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy;
  • opiekę nad kobietą w każdym okresie życia.