15 marca 2021

  • Liczba porad lekarskich: 2110, w tym 873 teleporady.
  • Liczba porad pielęgniarskich: 556.
  • Liczba porad położnych POZ: 138.
  • Liczba skierowanych pacjentów na badania laboratoryjne: 268 (2337 badań)
  • Liczba wystawionych recept przez lekarzy, pielęgniarki i położne: 1301.
  • Liczba szczepień p. SARS-CoV2: 180, w tym 36 w domu pacjenta.