15 marca 2021

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie teleporad udzielanych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.

To pacjent zdecyduje o formie porady. Zgodnie z nowymi przepisami wizyta może się odbyć wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem gdy:

  • pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyrazi zgody na teleporadę,
  • podczas pierwszej wizyty u lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ,
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • dzieciom do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielanie jest możliwe bez badania fizykalnego.