15 marca 2021

 • Liczba porad lekarskich: 2110, w tym 873 teleporady.
 • Liczba porad pielęgniarskich: 556.
 • Liczba porad położnych POZ: 138.
 • Liczba skierowanych pacjentów na badania laboratoryjne: 268 (2337 badań)
 • Liczba wystawionych recept przez lekarzy, pielęgniarki i położne: 1301.
 • Liczba szczepień p. SARS-CoV2: 180, w tym 36 w domu pacjenta.

15 marca 2021

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie teleporad udzielanych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.

To pacjent zdecyduje o formie porady. Zgodnie z nowymi przepisami wizyta może się odbyć wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem gdy:

 • pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyrazi zgody na teleporadę,
 • podczas pierwszej wizyty u lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ,
 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 • dzieciom do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielanie jest możliwe bez badania fizykalnego.